Poznać przeszłość, czyli co ważnego wydarzyło się do roku 1939?

“Poznać przeszłość 3” to książka do trzeciej klasy szkoły ponadpodstawowej. Na poziomie podstawowym autorami są Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz oraz Stanisław Roszak. 

Czego można dowiedzieć się z książki?

Podręcznik podzielony jest na kilka rozdziałów. Pierwszy z nich to system wiedeński w Europie, w drugim jest mowa o ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX stulecia. Trzeci opisuje Europę i świat w drugiej połowie XIX wieku, czwarty to ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. W piątym rozdziale jest mowa o I wojnie światowej, szósty opisuje świat po I wojnie światowej, a w ostatnim jest zawarta wiedza na temat II Rzeczpospolitej. 

Jak można się uczyć z podręcznika?

Podręcznik do historii do klasy trzeciej porusza wydarzenia z lat 1815-1939. Zostały w nim omówione takie kwestie jak rewolucja przemysłowa, przyczyny I i II wojny światowej, droga Polaków w kierunku odzyskania niepodległości oraz jakie były dzieje II Rzeczypospolitej. W podręczniku znajduje się kilka przydatnych do nauki elementów takich jak: “Wstęp”, w których zawarte są informacje z poprzednich działów, a także pytania dzięki którym można poznać nowy temat. Kolejnym przydatnym elementem jest “Ciekawostka”. Dzięki temu elementowi można poznać więcej interesujących faktów. “Ćwiczenia” pozwolą na utrwaloną wiedzę. Dzięki “Osi czasu” można chronologicznie uporządkować wydarzenia z danego tematu. W “Symbolach epoki” można poznać dzieła sztuki i wydarzenia, które oddają ducha danej epoki. Jest także element “Warto wiedzieć”. W tym elemencie zawarte są dodatkowe informacje, które uzupełniają materiał z danej lekcji. W elemencie “Postać historyczna” jest mowa o postaciach historycznych, które miały wpływ na wydarzenia z danej epoki. W “To budzi kontrowersje” przedstawione zostały różne zagadnienia i spojrzeniu na nie z innej perspektywy. W książce znajduje się jeszcze “Słowniczek”, w którym omówione zostały najważniejsze pojęcia oraz “Kalendarium”, dzięki któremu można usystematyzować najważniejsze daty oraz wydarzenia.