Zalety wykorzystania podręcznika “Poznać przeszłość 3” przez uczniów szkół ponadpodstawowych

Zalety wykorzystania podręcznika “Poznać przeszłość 3 z księgarni internetowej” przez uczniów szkół ponadpodstawowych

Znajomość wydarzeń z historii świata jest ważna w życiu każdego człowieka. Wpływa to na aktualną sytuację życiową, a także w wielu przypadkach modyfikuje plany na przyszłość. Nie każdy człowiek uświadamia sobie te zależności, szczególnie w młodości. Podczas edukacji w szkole nauczyciele powinni uwrażliwić uczniów na przemiany społeczne i polityczne występujące w historii świata. Skuteczną pomocą w tych staraniach może być podręcznik “Poznać przeszłość 3” opracowany przez popularne wydawnictwo Nowa Era.

Zachęcenie do dyskusji o historii świata

Książka o “Poznać przeszłość 3” dotyczy okresu od 1815 do 1939 roku. Są to lata burzliwych przemian, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Okres sprzed II wojny światowej jest szeroko dyskutowany w naszym kraju, może więc powodować interesujące dyskusje na zajęciach w szkole. Powinny być one prowadzone pod kontrolą nauczyciela tak, aby uczniowie lepiej zrozumieli przyczyny i skutki zdarzeń, które przez wieki doprowadzają do kolejnych przemian.

Przyczyny i skutki przemian politycznych

Zrozumienie skomplikowanych procesów politycznych jest łatwiejsze, jeśli wiadomości będą prezentowane w graficzny sposób i opatrzone dużą ilością ilustracji. Zasady taką przyjęli również autorzy podręcznika “Poznać przeszłość 3”, czyli Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz i Stanisław Roszak. Najważniejsze informacje są wyróżniane odpowiednią barwę lub czcionką, a na wielu stronach zamieszczone są osie pozwalające na lepsze umiejscowienie omawianych wydarzeń w czasie. W książce znajdziemy również tablice chronologiczne porównujące przemiany polityczne występujące w Polsce i poza granicami naszego kraju.

Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy

Podręcznik “Poznać przeszłość 3” zawiera ćwiczenia pozwalające na bieżące ugruntowanie wiedzy. Dla osób szerzej zainteresowanych historią świata autorzy prezentują listę dodatkowych źródeł, które pozwalają na uzupełnienie wiadomości przekazywanych na lekcjach. Może być to ważne w przypadku osób przystępujących do egzaminu maturalnego z historii oraz planujących związać swoją przyszłą karierę zawodową z naukami społecznymi.